Huế – Tình Yêu Của Tôi

Huế, bằng một cách nào đó, vẫn luôn là thành phố yêu thích nhất của mình ở Việt Nam.