Sri Lanka – Giọt lệ Ấn Độ Dương

Sri Lanka là một nước Nam Á giáp Ấn Độ Dương ở 4 mặt và cách Ấn Độ tầm 40km … Thêm