Viên – “Bảo Tàng Nghệ Thuật” của Áo

Viên, thủ đô của nước Áo, luôn là một thành phố thơ mộng với những kiến trúc mang đậm nét nghệ thuật ở Châu Âu