Châu Tự Trị Cam Tư Tứ Xuyên – Phần II: Lý Đường – Tân Đô Kiều – Tagong – Đan Ba

Tiếp tục phần II của chuyến hành trình dài 12 ngày 12 đêm mà mình đã hằng mong đợi suốt … Thêm