Banda Aceh – địa đầu Indonesia

Banda Aceh là ở đâu? Có gì đặc biệt? Câu hỏi này mình cũng đã từng tự hỏi khi một … Thêm