Thu vàng trên Con Đường Tơ Lụa – Kyrgyzstan

Trung Á gồm nhiều nước có hậu tố “Stan” tức là vùng đất. Và 2 nước Kazakhstan + Kyrgyzstan là … Thêm